TURK İNTERNET TELEKOM internet sitesinin gizlilik poliçesi ve ziyaretçilerin güvenliği konuları hakkında bilgi sahibi olun.

TURK İNTERNET TELEKOM internet sitesine hoş geldiniz. www.turkinternet.com.tr sitesi Turkinternet Telekomünikasyon Ltd. Şti.'ye aittir ve bu siteyi ziyaret eden müşterilerimizin bilgi güvenliği TURK İNTERNET TELEKOM için önem taşımaktadır. Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Site sayfalarını kişisel herhangi bir bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, ürün ve kampanyalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Web sitemizi ziyaretinizde kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde sizden temin edilebilmektedir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz TURK İNTERNET TELEKOM tarafından korunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu kişisel bilgiler sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da hukuksal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece tarafımızdan diğer kişilere verilmeyecektir.

Kayıt için kullandığınız e-posta adresiniz sadece aktivasyon ve üyeliğinizle ilgili bilgilendirme iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

TURK İNTERNET TELEKOM, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

TURK İNTERNET TELEKOM servisleri ile ilgili detaylı bilgi almak, üyelik işlemlerini gerçekleştirmek veya üyelikten ayrılmak için aşağıdaki erişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

Posta Adresi: Mimar Sinan Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:38/1, Kapaklı 59510 TEKİRDAĞ

E-posta Adresi : info@turkinternet.com.tr Müşteri Hizmetleri: 0850 550 88 75

ALEMDAR NETWORK LTD

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI BİLGİLERİ


Ünvan:ALEMDAR NETWORK LTD(Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)
Adres:POLİS SOKAK NO4 SURLARİÇİ LEFKOŞA
Telefon: 05428772009
Email: info@alemnet.net

1.2 - ALICI BİLGİLERİ


ALICI, www.alemnet.net internet sitesine üye olan kişi. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.turkinternet.com.tr internet sitesinden satışı yapılan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen internet hizmetinin satışı ve sağlanması ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


Bu sözleşme ile SATICI, ALICI’ya internet hizmeti sağlamayı, ALICI da bu hizmetin karşılığını SATICI’ya banka havalesi veya kendisine ait kredi kartı ile ödemeyi taahhüt eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Sözleşme konusu hizmetler(tarifeler) bir önceki sayfada belirtilen şekildedir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmet veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile sağlanmasına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2 – SATICI, sözleşme konusu hizmeti,  satın alınan hizmetin ücreti karşılığında, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde sağlamakla yükümlüdür.

4.3 - Sözleşme konusu hizmetin sağlanabilmesi için, ALICI tercih ettiği ödeme şekli ile hizmet bedelini ödemelidir. Herhangi bir neden ile karşılığı ödenmeyen, tahsilatında sorun çıkan vb. durumlarda sözleşme konusu hizmet başlatılmaz ve bu durumdan SATICI sorumlu tutulamaz. Ayrıca ödeme şekillerinden kaynaklanan gecikme ve yanlışlıklarda SATICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.


4.4 – Sözleşme konusu hizmetin sağlanmaya başlamasından sonra, ödeme yapılan kredi kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce, haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması durumunda, ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ALICI’ya ödememesi durumunda, sağlanan hizmet SATICI tarafından durdurulur. Bu durumdan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5- SATICI mücbir sebepler veya hizmetin sağlanmasını engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sağlayamaz ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Açıklanan sebeplerle ALICI’nın kayba uğraması durumunda SATICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.6 – İnternet bağlantısı sırasında herhangi bir zarara uğranılmaması için virüs koruyucu, istenmeyen mesaj engeli ve güvenlik duvarı gibi güvenlik önlemlerini almak ALICI’nın sorumluluğundadır.

4.7 – ALICI kendisi ve/veya kullanıcılarının internet üzerindeki yetkisiz ve rahatsız edici girişimlerinden sorumlu olup, gerek kendi tespit ettiği, gerekse SATICI tarafından tespit edilip ALICI’ya bildirdiği bu tür girişimleri engellemekle mükelleftir. ALICI internet üzerindeki göndereceği elektronik posta mesajlarında kanunlara veya ahlaka aykırı herhangi bir amaç güden ya da toplu tanıtım ve benzeri ticari davranışlarda bulunmayacağı gibi, gerekli izin ve yetki olmaksızın illegal bir şekilde üçüncü kişilerin bilgisayar ağına giremez. ALICI’nın bahsi geçen davranışlarda bulunduğunun veya diğer ALICI’ların haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda TURKİNTERNET tarafından sözleşme feshi yapılmakta ve yapılan usulsüzlükle ilgili TURKİNTERNET hiçbir sorumluluk almamaktadır.

4.8 – SATICI; BTK, TİB ve Yetkili makamlarca bilgi istenmesi durumunda ALICI loglarını paylaşmakla yükümlüdür.

4.9 – İş bu sözleşme, ALICI tarafından online olarak onaylandığında geçerlilik kazanır.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin satın alınmasından itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. 7 gün içinde cayma hakkının kullanılması durumunda, ALICI hizmet başlangıcından, cayma gününe kadar geçen süre için hizmet kullanım bedelini ödemek ile yükümlüdür.

ALICI’ya tanınan cayma hakkı, tarifelerin tamamında kullanılabilir. Ancak bir defa cayma hakkı kullanıldığında aynı hizmet için 2. defa bu hak kullanılamaz.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME
 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

1.TANIMLAR VE İÇERİKLERİ;
Sözleşme: ABONE ile ALEMDAR NETWORK LTD(ALEMDAR) arasında akdedilmiş olan KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ, işbu Sözleşme'nin uygulanması ile ilgili olarak sözleşme akdedilirken ya da sonradan düzenlenebilecek olan bütün
Sözleşme ekleri anlamında kullanılmaktadır.ALEMDAR NETWORK LTD'nin wwww.alemnet.net sitesinde belirtilen uygulamaya ilişkin hükümler de, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak hüküm ifade edecektir.
ALEMDAR NETWORKS LTD KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİMİ: ABONE sahasında montaj ve kurulumu yapılan ekipmanlar ve Türk Telekomünikasyon A.S. tarafından KKTC Telekomünikasyon Dairesi aracılığıyla ALEMDAR NETWORK LTD tarafından
sağlanan internet erişim hizmeti anlamında kullanılmaktadır.
KABLOSUZ İNTERNET:(wifi-wireless fidelty) Kablosuz ağ aracılığı ile aboneye ulaştırılan internet.
CPE: ALEMDAR NETWORK LTD kablosuz internet erişimi burada belirtilmiş şartlar uyarınca ABONE tarafından alınması için sahasında ALEMDAR veya üçüncü kişiler tarafından monte edilip kurulumu yapılan ekipman anlamında kullanılmaktadır.
CPE'nin Montaj ve Kullanımı:Cpe ,ALEMDAR veya talep etmesi halinde ALEMDAR'ın belirlediği üçüncü kişiler tarafından kurulur. Montaj kurulum ve nakil işlemlerinden ALEMDAR sorumludur. Ayrıca kurulum esnasında doğabilecek her türlü zarar ve ziyan,
oluşabilecek kayıplardan ALEMDAR veya kurulumu yapan yetkili şirket sorumlu olmayacaktır. Cpe'ye ilişkin satış, kurulum ve garanti koşulları ALEMDAR veya tedarikçi firma tarafından belirlenir. ALEMDAR kablosuz internet erişimi ve Cpe kullanımı için
ABONE'nin internet bağlantısı yapmaya müsait bir bilgisayar ve ağ alt yapısına sahip olması gerekmektedir.
ABONE tarafından sahasında talep edilebilecek ek kablolama hizmeti veya cihaz tedariki kendisine ekstradan kurulumu yapan ALEMDAR veya üçüncü kişiler tarafından faturalandırılacaktır.
2. ABONENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
ABONE, kurulumu yapılan Cpe'nin tasarruf hakkına aboneliği devam ettiği sürece sahip olacaktır. Cpe'nin mülkiyeti ALEMDAR'a aittir.Cpe'nin herhangi bir sebepten dolayı zarara uğraması,bozulması durumunda ABONE geçer fiyattan yeni bir Cpe almak
zorundadır.Bu halde satın alınan Cpe'nin mülkiyeti de ALEMDAR'a ait olacaktır.kablosuz internet erişim hizmeti için gerekli olan alt yapı temininin ALEMDAR tarafından yapıldığını kabul eder.
ABONE,iş bu sözleşme konusu hizmetten yararlanırken mevzuata uygun hareket edeceğini, sözleşme konusu hizmet esnasında ses geçiremeyeceğini,satın aldığı kablosuz bağlantısını tahsis olduğu hane dışında kullanmayacağını/kullandırtmayacağını
kabul,beyan ve taahhüt eder.
ABONE,iş bu sözleşme ekinde belirttiği adres haricinde başka adrese nakil yaptırmak istemesi halinde nakil yapılmak istenen adreste bahsi geçen hizmetin temin edilmemesi veya talebin karşılanamaması sebebi ile ALEMDAR'ı sorumlu tutmayacaktır.Böyle bir
durumda işbu sözleşmenin 7.1 maddesine göre sözleşme feshedilmiş sayılacaktır. Hizmetin sağlanması halinde oluşacak tüm masrafların ABONE tarafından karşılanacağını ABONE kabul,beyan ve taahhüt eder.
ABONE,ALEMDAR'ın bilgisi dışında kablosuz erişim hızı ve erişim hattı üzerinde ek veya değişiklik yapamaz.Bu şekilde bir ek ve değişiklik tespit edildiğinde,devre ALEMDAR tarafından kapatılabilir, sakıncalı görünen ek ve değişiklikler kaldırılabilir.İş bu halde
ABONE,ALEMDAR'ın sorumlu olmadığını,ALEMDAR'ın Türk Telekomünikasyon A.Ş/KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından sorumlu tutulması halinde doğacak zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.
ABONE,ekte belirtilen hızın temin edilen hizmette maksimum hız olduğunu ve bu hızın Türk Telekomünikasyon A.Ş/KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından sağlandığını ve ALEMDAR'ın katma değerinin olmadığını bilmektedir.
ABONE,ALEMDAR Müşteri hizmetlerini arayarak ekte belirttiği hızı ve ödeme yöntemini değiştirebilir.Ayın 20'sine kadar talep edilen hız değişikliği,takip eden ayın 1'ine kadar gerçekleştirilir.Değişikliğin gerçekleşmesiyle beraber,yeni ürüne ait ücret,ABONE
tarafından,değişikliğin gerçekleştiği tarihi takip eden 5 gün içinde faturalandırılacak ve ödenecektir.
ABONE,işbu sözleşmenin ekinde bulunan başvuru formunun kablosuz hizmetinin üzerinden alınacağı adres sahibi tarafından doldurulması gerektiğini,sözleşmede ve ekinde verilen bilgilerin doğru olduğunu,bu kapsamda ALEMDAR'ın bu bilgilerin
doğruluğunu teyit etme yükümlülüğünün bulunmadığını ve her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu,sözleşme ve ekinde verilen bilgilerin değişmesi halinde,ALEMDAR'a gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlü olduğunu beyan eder.Ayrıca,kablosuz
hizmetinin üzerinden alınacağı adres sahibi değil ise, işbu sözleşmenin adres sahibi tarafından da imzalanmasını ve tüm şartları ile kabul edilmesini sağlamayı taahhüt eder.
ABONE,ALEMDAR'ın ihmali sebebi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş./KKTC Telekomünikasyon Dairesi veya yetkili mercii kararları ve/veya uygulamaları doğrultusunda bu hizmeti sağlayamaması halinde ALEMDAR'ın sorumlu olmadığını ve kendisinin tazminat
talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.İş bu halde,ana sağlayıcı Türk Telekomünikasyon Dairesi'nin hizmet alınmayan dönem için ALEMDAR'a iade de bulunması halinde,ALEMDAR, Türk Telekomünikasyon A.Ş./KKTC Telekomünikasyon
Dairesi'nden söz konusu iadeyi almasından itibaren 15 gün içinde ABONE'ye derhal hizmet alınmayan döneme tekabül eden,önceden tahsil edilmiş hizmet bedelini iade eder.
ABONE,elde olmayan veya yasal nedenlerle KABLOSUZ aboneliğinin haberleşmeye kapatılması veya yetkili mercilerce kullanma hakkının kapattırılması veya KABLOSUZ hizmetinin bulunduğu yerin yasal kurumlarca mühürlenmesi gibi hallerde ALEMDAR'dan
hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz.ABONE,ALEMDAR'ın sunduğu hizmete ilişkin her türlü şikayetini ALEMNET Facebook sayfasından,www.alemnet.net veya 05428772009-0392 22 76907 no'lu telefonlara iletebilecektir.
ABONE,ALEMDAR tarafından bir kampanya kapsamında normalde ücretli olan bir servis veya donanımı ücretsiz veya indirimli olarak alması durumunda, aboneliğini kampanyada belirtilen süre sonuna kadar devam ettireceğini, devam etmediği takdirde
kampanya kapsamında kendisine ücretsiz veya indirimli olarak verilmiş olan ilgili servis veya donanım bedelinin kendisine fatura edileceğini kabul ,beyan ve taahhüt eder.
ABONE,başvuru formunda statik IP talebini belirtmesi halinde bunun bedelini erişim bedeline ek olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Abonelik görüşmeleri sırasında ALEMDAR ÇAĞRI MERKEZİ ile yaptığı görüşmelerin ALEMDAR ÇAĞRI MERKEZİ tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların ALEMDAR tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını kabul eder.
ABONE'nin yükümlülüklerine uymaması nedeniyle üçüncü kişilerce ALEMDAR'a vaki taleplerin muhatabı da ABONE olacaktır.
ABONE,KABLOSUZ İNTERNET aktivasyonunun ABONE'den kaynaklanan bir nedenle sağlanamaması durumunda ALEMDAR'ın sorumlu olmadığını,ABONE'nin hizmetin başlatılmasını talep etmesi halinde oluşabilecek masrafları ödeyeceğini kabul,beyan ve
taahhüt eder.
ABONE işbu Sözleşme'den doğacak ve yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan yasa,tüzük,yönetmelik ve düzenlemeler uyarınca ABONE'nin ödemekle yükümlü olduğu veya olacağı her türlü vergi,resim ve harcı ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.
3. ALEMDAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ALEMDAR teknik imkanlar dahilinde,ulusal ve uluslararası ve 'Üst Telekom Kurumu'nun belirleyebileceği standartlara uygun olarak,en iyi kalitede hizmet vermeyi taahhüt etmekte olup,hizmetlerin sunum kalitesi ve bağlantı gerçekleştirme süreleri ulusal
Telekomünikasyon şebekesinin limitleri dahilinde olduğundan zamansal olarak değişiklik gösterebilmektedir.Bu sebeple,oluşabilecek sorunlar veya Türk Telekomünikasyon A.Ş./KKTC Telekomünikasyon dairesi alt yapısındaki arıza ve aksaklıklar nedeniyle
internet erişiminde yaşanacak performans problemlerinden,kayıplardan ALEMDAR NETWORKS LTD sorumlu tutulamaz.
ABONE internet üzerinden gelebilecek saldırılardan korunmak amacıyla bilgisayarında koruyucu programlar(mümkünse tüm internet güvenlik programları ile birlikte bir virüs koruma ünitesi)kurmalı ve bu programın ve işletim sisteminin sürekli güncel
olmasını sağlamalıdır.ALEMDAR güncel tehlikelere karşı www.alemnet.net sayfasından ulaşılabilen ürün ve yardım sayfalarından abonelerini bilgilendirecek ve ABONE'nin talebi üzerine destek sağlayacaktır.
İşbu Sözleşme Şart ve koşullarını değiştirme yetkisi ALEMDAR'a ait olup ALEMDAR'ın web sitesinden, e-posta,kısa mesaj veya basın ve yayın organlarından biri ile en az 1 ay önceden bildirerek(hizmetin ana sağlayıcısı Türk Telekomünikasyon
A.Ş./KKTC Telekomünikasyon dairesi olduğundan Türk Telekomünikasyon A.Ş./KKTC Telekomünikasyon dairesi'nden kaynaklanan sebeplerle bu süre değişebilir)tek taraflı değiştirme,durdurma ve sona erdirme,harç ve vergiler ile tarife ve mevzuat
değişikliklerini ABONE'ye aynen yansıtma hakkı saklıdır.ABONE itiraz etmediği veya hizmet almaya devam ettiği taktirde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.Şartlardaki değişiklik sebebi ile ABONE'nin işbu
sözleşmeyi7.1 maddesine göre feshetme hakkı saklıdır.
ALEMDAR,işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ortalama yedi(7)iş günü içinde aktivasyonu tamamlamak için çaba gösterecektir.
4. FATURALAMA VE ÖDEMELER
Sözleşme süresince ABONE,ALEMDAR'ın duyurduğu tarifelerdeki hizmet bedelini,yasalarda belirtilmiş olan tüm resim ve harçlarla birlikte faturada belirtilen son ödeme gününe kadar ödemekle yükümlüdür.
ALEMDAR,MÜŞTERİ'ye vade sonunda,son ödeme tarihinden önce Müşteri'ye ulaşacak şekilde fatura gönderecektir.ALEMDAR hizmet bedelini faturalamaya hattının ALEMDAR tarafından aktive edildiği tarih itibariyle başlayacaktır.Sözkonusu aya ait
borç son ödeme tarihinden başlayarak 15(on beş)gün içinde ödenmezse takip eden ayın ilk gününde hizmet kapattırılır.Ayrıca bahse konu bedel,günlük bazda gecikmeli gün sayısı dikkate alınarak yasal faiz oranında gecikme faizi tahakkuk ettirilecek
ve ödememe halinde yasal işlem başlatılacaktır.Bu durum ALEMDAR'ın işbu sözleşmeyi 7.2 maddesine göre fesih etme hakkını ortadan kaldırmaz.Havale yolu veya kredi kartı ile yapılacak ödemelerde, ödemenin,ALEMDAR'ın hesabına geçtiği tarih
esas alınır ve ödeme bu tarihte yapılmış sayılır.Ödemeler kredi kartı ile yapılacaksa Abone,ALEMDAR'ı her bir borçlanma için ayrıca imzaya gerek olmaksızın kredi kartından borçlandırmak üzere yetkilendirmektedir.Ayrıca ödeme yapılan bankalarda
doğabilecek ihtilaflarda ALEMDAR'ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
İşbu sözleşme, ABONE tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup kullanım yapılıp yapılmadığına bakmaksızın ALEMDAR tarafından aktivasyonunun yapıldığı tarihten itibaren aynı süre ve şartlarla yenilenerek feshedilene kadar yürürlükte
kalmaya devam edecektir.
6. FESİH
Taraflardan her biri,her zaman,bu tarihe kadarki hak ve yükümlülükleri baki kalarak işbu Sözleşmeyi fesih edebilir.ABONE sözleşmeyi feshetmek istediği taktirde, bunu ALEMDAR'ın iptal yetkisi verdiği Tam Yetkili Bayiler varsa bu Bayilere ve/veya
ALEMDAR'a şahsen yazılı müracaat ederek iptal tarihi itibariyle bakiye borcunu ödemek ve kablosuz modemi bir tam iade etmek kaydıyla feshedebilir ve/veya ABONE Müşteri Hizmetlerini arayarak, info@alemnet.net e-posta adresine iptal müracaatı
yapabilir. E-posta ile yapılan mürecaat ve/veya iptaller için müşteri hizmetlerinden e-postanın ulaştığına dair müşteri teyit almak zorundadır.Burada,ABONE tarafından müşteri numarasının belirtilmesi şarttır.Müşteri Hizmetleri aracılığıyla yapılan
bildirimlerde,kendisinden daha önce belirlenmiş Müşteri Numarası ve Güvenlik numarası istenir ve bildirimin yapıldığı gün iptal talebi sisteme girilir.Müşteri Hizmetleri aranarak veya internet aracılığıyla yapılan hat kapama işlemlerini mütakıben
yedi(7) gün içinde ALEMDAR'a veya tam yetkili bayilere ABONE tarafından şahsen bildirimde bulunulması,bakiye borcun ödenmesi ve cpe'nin bir tam iade edilmesi zorunludur.CPE'nin tahrif edilmesi ,kaybedilmesi,bozulması,iade edilmemesi ve/veya
iadesinin reddi ve benzere hallerinde ABONE bakiye borcuna ilaveten $100(yüz dolar)meblağı da ALEMDAR'a CPE bedeli olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Taraflar işbu sözleşme'den doğacak borç ve taahhütlerini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği takdirde diğer tarafın,karşı tarafa derhal yazılı bildirimde bulunarak, bu sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminatsız feshetme ve/veya
hizmeti askıya alma hakkı vardır. Tek taraflı fesih hallerinde de tarafların işbu fesih tarihine kadar olan ve/veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri bakidir.
7. GENEL HÜKÜMLER
İşbu sözleşmede belirtilmeyen hükümler için,ABONE'nin ilk aboneliğini kullandığı tarihte dijital olarak karşısına çıkan veya www.alemnet.net Web adresinden ulaşılabilen ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “İNTERNET HİZMET
SÖZLEŞMESİ”ndeki hükümler geçerlidir.
İşbu sözleşme, hiçbir şekilde başkalarına devredilemez,kullandırılamaz,kiraya verilemez,paylaşılamaz ve satılamaz.
8. ZORUNLU HALLER
Mücbir hal ve/veya neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler(Force Major)olarak kabul edilecektir.ALEMDAR'ın elinden gelen tüm gayreti göstermesine rağmen kontrolü dışarıdaki nedenlerden dolayı işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine
getirememesi halinde sorumluluğu doğmayacaktır.
9. UYGULANACAK HÜKÜMLER
Taraflar,mücbir sebep halleri ile birlikte,ALEMDAR'ın ihlali sebebi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin /KKTC telekomünikasyon dairesi'nin aldığı önlemler hariç, Türk Telekomünikasyon A.Ş./KKTC Telekomünikasyon dairesi kaynaklı
arıza,aksama,gecikme,durdurma ve süresinden önce iptal hallerinin de mücbir sebep sayıldığını ve ALEMDAR'ın hiçbir sebeple bu hallerde sorumluluğunun bulunmadığını kabul ederler.
ABONE, işbu Sözleşme ile ALEMDAR'a ilettiği kurumsal ve bireysel bilgilerin;faturalama;ilişki kurma ve ABONE destek hizmetlerinde kullanımı için ALEMDAR'ı yetkili kılmıştır.
Tarafların işbu sözleşme'nin 1. Maddesinde belirttikleri adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecek ve bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli tebligat sayılacaktır. İşbu adreslerde taraflarca yapılacak değişiklikler karşı tarafa 15 gün içinde
yazılı olarak veya ALEMDAR MÜŞTERİ HİZMETLERİ aranmak suretiyle bildirilmedikçe, eski adrese yapılan tüm tebligatlar geçerli tebligat sayılacaktır.ALEMDAR Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcileri tarafından telefonda verilen bilgileri,www.alemnet.net
adresinde ve bu sözleşmenin kapağı olarak gördüğüm “Sözleşme Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”dökümanında tarafıma sağlanan bilgileri tam olarak okuduğumu ve anladığımı yinelerim.
10. Keza yine ek 1'de belirtilen ve Zimmetlenen Cihazlar başlığı altında seçmiş olduğu cihaz ve/veya kendisinin seçimi doğrultusunda teslim edilmiş olan cihaz için belirtilen ücreti ve/veya cihaz bedeli olan ........... TL'sini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.